Ngày 6/6, Ban Chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia huyện Sơn Dương tổ chức họp kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019. Đồng chí Phạm Thị Nhị Bình, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

 

Đại biểu dự họp Ban Chỉ đạo kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019

 

Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019, huyện Sơn Dương có 6 điểm thi, với 92 phòng thi; tổng số thí sinh đăng kí dự thi 2.015 thí sinh, trong đó: Thí sinh đang học lớp 12 là 1.929 học sinh, số dự thi chỉ để xét tốt nghiệp là 1.352 thí sinh, số dự thi để xét cao đẳng, đại học là 577 thí sinh; Số thí sinh tự do đăng ký dự thi 86 thí sinh, trong đó số dự thi chỉ để xét tốt nghiệp là 26 thí sinh, số dự thi để xét cao đẳng, đại học là 60 thí sinh.

 

Đại biểu thảo luận

 

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo đã tập trung thảo luận, làm rõ nhiều nội dung liên quan tới công tác chuẩn bị trước, trong và sau kỳ thi như: Kinh phí tổ chức thi, công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, thông tin liên lạc, an toàn vệ sinh thực phẩm, hệ thống điện lưới, điều kiện lưu trú, công tác phối hợp giữa các đơn vị, ngành, địa phương trong phối hợp tổ chức kỳ thi…


Kết luận cuộc họp, đồng chí Phạm Thị Nhị Bình, Phó Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, địa phương chủ động phối hợp, hỗ trợ, đảm bảo các điều kiện cần thiết cho các hoạt động của Hội đồng thi, các điểm thi. Đặc biệt, cần chủ động trong công tác phối hợp giữa nhà trường với gia đình học sinh và các tổ chức đoàn thể để hỗ trợ học sinh ở xa điểm thi có điều kiện đi lại, ăn ở, lưu trú thuận tiện, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

 Thanh Nguyên